Dnia 5 lutego w Sali Rajców Urzędu Miasta Bolesławiec Pan Andrzej Dutkowski – Wójt Gminy Bolesławiec oraz Pan Franciszek Popek – Skarbnik Gminy Bolesławiec podpisami umowę partnerską na rzecz realizacji projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)”. Do koalicji oprócz naszej gminy przystąpiły również: Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Gromadka, Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Gmina Pieńsk, Gmina Siekierczyn, Gmina Sulików i Gmina Zawidów. Liderem jest natomiast Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość z siedzibą w Świdnicy przy ulicy Stalowej nr 2. Celem koalicji jest aplikowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o fundusze dla mieszkańców ww. gmin na realizację zadań polegających na wymianie starych, nie ekologicznych źródeł ciepła na nowoczesne i bardziej przyjazne środowisku, celem poprawy jakości powietrza w naszym regionie.