Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie IV Sesji Rady Gminy Bolesławiec na dzień 30 stycznia 2019 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad IV Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy z dnia 19.12.2018 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między III i IV Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 6. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  A. Nr IV/14/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
  B. Nr IV/15/19 w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady,
  C. Nr IV/16/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec,
  D. Nr IV/17/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok,
  E. Nr IV/18/19 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok,
  F. Nr IV/19/19 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok,
  G. Nr IV/20/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę,
  H. Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Bolesławiec:
  H.1. Nr IV/21/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice,
  H.2. Nr IV/22/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice-Rakowice,
  H.3. Nr IV/23/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik,
  H.4. Nr IV/24/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice,
  H.5. Nr IV/25/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka,
  H.6. Nr IV/26/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra,
  H.7. Nr IV/27/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice,
  H.8. Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów,
  H.9. Nr IV/29/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice,
  H.10. Nr IV/30/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny,
  H.11. Nr IV/31/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny,
  H.12. Nr IV/32/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica,
  H.13. Nr IV/33/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn,
  H.14. Nr IV/34/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany,
  H.15. Nr IV/35/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska,
  H.16. Nr IV/36/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka,
  H.17. Nr IV/37/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin,
  H.18. Nr IV/38/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa,
  H.19. Nr IV/39/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś,
  H.20. Nr IV/40/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice,
  H.21. Nr IV/41/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice,
  H.22. Nr IV/42/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok,
  H.23. Nr IV/43/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów,
  H.24. Nr IV/44/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna,
  H.25. Nr IV/45/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice,
  H.26. Nr IV/46/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki,
  H.27. Nr IV/47/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień,
  H.28. Nr IV/48/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały,
  H.29. Nr IV/49/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów,
  I. Nr IV/50/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu jej najemcy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i pytania radnych oraz sołtysów.
 9. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 10. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy.

Transmisja na żywo: IV Sesja Rady Gminy Bolesławiec, 30 stycznia 2019 r., godzina 900

Wykaz głosowania radnych w sprawie przyjęcia porządku obrad: [PDFWG_PO_IV-19.pdf (581,99KB)]

Podjęte uchwały: Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)