Na podstawie § 10 ust.3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2013 r. poz.96) zostanie przeprowadzony w dniu 19 stycznia 2019 r. o godzinie 12:00 trening systemu wczesnego ostrzegania. W ramach treningu zostanie uruchomiony akustyczny podsystem ostrzegania i wyemitowany sygnał „Ogłoszenie alarmu”. Wyemitowany dźwięk syreny będzie jednocześnie upamiętniał zmarłego prezydenta miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza.