Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB OBSZAR WROCŁAW
Data i godzina wydania: 15.01.2019 - godz. 13:58

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:8
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 15:00 dnia 15.01.2019 do godz. 12:00 dnia 16.01.2019
Obszar: zlewnie dopływów środkowej Odry (woj. dolnośląskie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu i wzrostem temperatury powietrza, powodującymi topnienie pokrywy śnieżnej, w zlewniach położonych poniżej 700 m n.p.m., prognozuje się wzrosty stanów wody z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. W Kanclerzowicach (Sąsiecznica) stan wody będzie utrzymywał się powyżej stanu alarmowego.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak