Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB O/Wrocław

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:1
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 16:34 dnia 14.01.2019 do godz. 09:00 dnia 15.01.2019
Obszar: lokalnie zlewnie dopływów środkowej Odry (woj. dolnośląskie)
Przebieg: Na rzekach Niziny Śląsko-Łużyckiej, lokalnie Niziny Śląskiej oraz w zlewni Baryczy trwać będzie jeszcze spływ wód opadowych w strefie wody wysokiej. Dalsze wzrosty powyżej stanu alarmowego prognozowane są w Kanclerzowicach na Sąsiecznicy. W Rzeszotarach na Czarnej Wodzie możliwy wzrost powyżej stanu alarmowego. Stan ostrzegawczy może zostać przekroczony na Widawie w Krzyżanowicach.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%
Uwagi: Brak