Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska.

Wyrazy głębokiego współczucia kierujemy do rodziny, bliskich, przyjaciół i współpracowników.

Cześć jego pamięci!