W związku z wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. z późn. zm.) Starosta jest zobowiązany sporządzić, udostępnić i aktualizować listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na terenie powiatu. Zgodnie z zapisem art. 8a ust. 4 ustawy w. listę Starosta udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacje udostępnia się na stronie internetowej urzędu starostwa powiatowego oraz urzędów gmin na terenie powiatu.

Lista jednostek poradnictwa w Powiecie Bolesławieckim zawiera określone w ustawie dane instytucji i organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu w różnych obszarach poradnictwa oraz infolinie krajowych jednostek dostępne dla ogółu obywateli. Zostały w niej także wskazane numery telefonów, pod którymi osoby zainteresowane mogą zarejestrować się i umówić na dyżur prawników W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Bolesławieckim, tj. w Bolesławcu, Nowogrodźcu, Osiecznicy i Warcie Bolesławieckiej.

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu