Publikujemy harmonogram dyżurów Radnych Powiatu Bolesławieckiego w roku 2019 wraz z terminami przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków.

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu