Otwarty Umysł - Twoją szansą na rozwój logo.jpeg

20 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Bożejowicach mieli okazję odwiedzić Nadleśnictwo w Świeradowie w ramach projektu pt. „Otwarty umysł – Twoją szansą na rozwój” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Z panem leśniczym wyszli na wycieczkę po lesie. Opiekun lasu opowiedział młodzieży o drewnie, jako ekosurowcu, zależnościach między zwierzętami i środowiskiem oraz środowiskiem i człowiekiem. Dzieci próbowały nazwać części ciała sarny oraz jelenia, dowiedziały się wiele o polityce wycinki drzew. Po powrocie do siedziby nadleśnictwa odbyły się zajęcia o odnawialnych źródłach energii. Na koniec uczniowie odwiedzili szkółkę drzew i mieli okazję sami zasadzić siewkę olszy, która już w przyszłym roku wzbogaci Polskie lasy. Wycieczka była udana i uczniowie wrócili wzbogaceni w doświadczenia i wiedzę.

Paulina Czyżowicz