18 grudnia w Hradku nad Nysą odbyła się uroczystość wręczenia nagród Euroregionu Niesse-Nisa-Nysa 2018.  Wójt Gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski odebrał nagrodę za najlepszą współpracę transgraniczną. Wśród nagrodzonych na tegorocznej Gali był także Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, który otrzymał wyróżnienie w kategorii „Osobowość z największym zaangażowaniem osobistym we współpracy transgranicznej”.

W czerwcu 2012 r. Gmina Bolesławiec została przyjęta w poczet członków Euroregionu Nysa. Od tego czasu w zakresie oświaty i kultury gmina zrealizowała 8 mikroprojektów z partnerami z Czech (szkołami podstawowymi w miejscowościach  Mniszek, Frydland i Nowa Ves) i 3 projekty z Miastem Bernsdorf w ramach Funduszu Małych Projektów. Aktualnie z partnerem niemieckim Miastem Berndsdorf Gmina Bolesławiec jako partner wiodący realizuje projekt pn.”Łużyce-Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza”, w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury na szlakach przyrodniczo-kulturowych obszaru transgranicznego, popularyzacja oraz wykorzystanie ich potencjału do realizacji wspólnych przedsięwzięć i promocji regionu pogranicza polsko-saksońskiego.

Nagrody Euroregionu Niesse-Nisa-Nysa 2018 były wręczane w trzech kategoriach:
- Najlepsza współpraca transgraniczna
- Osobowość z największym zaangażowaniem osobistym we współpracy transgranicznej
- Młodych Naukowców

Pierwsza edycja konkursu ”Nagroda Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa” odbyła się w 2008 roku. Od tamtej pory jest ogłaszana co roku i organizowana rotacyjnie przez każdy z trzech krajów należących do Euroregionu. Organizacja  gali w kolejnej edycji przypadła stronie polskiej. Symboliczną pałeczkę  organizatora Nagrody w 2019 roku z rąk Hejtmana Kraju Libereckiego Martina Puty przejął Piotr Roman - Prezydent Euroregionu Nysa.

Elżbieta Chojnacka