Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie III Sesji Rady Gminy Bolesławiec na dzień 19 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad III Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy z dnia 28.11.2018 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie planu budżetu Gminy Bolesławiec na 2019 rok wraz z informacją o bieżącej działalności w okresie między II i III Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie  budżetu Gminy na 2019 rok.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 7. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  A. Nr III/7/18 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec,
  B. Nr III/8/18 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok,
  C. Nr III/9/18 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2018 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego,
  D. Nr III/10/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego,
  E. Nr III/11/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany,
  F. Nr III/12/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn,
  G. Nr III/13/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny przy drodze nr 781 oraz działki nr 221,
  H. Nr III/14/18 w sprawie przyjęcia Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2019 rok,
  I. Nr III/15/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr".
 8. Wnioski i interpelacje radnych.
 9. Wolne wnioski i pytania radnych oraz sołtysów.
 10. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 11. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy.

Transmisja na żywo: III Sesja Rady Gminy Bolesławiec, 19 grudnia 2018 r. godzina 1200

Porządek z wnioskiem o zmianę porządku obrad i zmianę numeracji uchwał [PDFZPO_III-18.pdf (143,01KB)]

Wykaz głosowania radnych w sprawie przyjęcia porządku obrad: [PDFWG_PO_III-18.pdf (859,16KB)]

Podjęte uchwały: Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)