Dnia 28 listopada 2018 r. dziewięcioro uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie, biorących udział w projekcie „Wrota historii rodziny”, wybrało się na wycieczkę do Wrocławia. W wyjeździe wzięli udział Oliwia Amolin, Kamila Czajka, Natalia Kura, Klaudia Marut, Szymon Kędzierski, Adrian Kura, Kamil Kuczyński, Kamil Tur, pani Agnieszka Kamińska oraz koordynator projektu pan Sebastian Zielonka. Grupę uzupełniali uczniowie i opiekunowie ze Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu oraz panie Danuta Kędzierska i Grażyna Wężyk z Gminnych Bibliotek Publicznych w Żeliszowie i Kruszynie.

Zbiórka miała miejsce dość wcześnie, bo o godz. 6.45 na dworcu PKP w Bolesławcu, skąd wyjechaliśmy pociągiem do Wrocławia. Po dotarciu do stolicy Dolnego Śląska  spotkaliśmy się z naszą przewodniczką, która zaprowadziła nas na Rynek, opowiadając po drodze ciekawostki o miejscach i budowlach, które mijaliśmy. Nasza wędrówka przebiegała pod hasłem „Kto nie ma korzeni, ten nie ma skrzydeł”. Zobaczyliśmy m. in. najcenniejsze kamienice, pomnik Aleksandra Fredry, budynek Ratusza oraz dwa małe domki zwane „Jasiem” i „ Małgosią”. Mieliśmy okazję pospacerować Dzielnicą Czterech Świątyń zwaną też Wzajemnego Szacunku. Tu w niewielkiej odległości znajdowały się: kościół katolicki, kościół ewangelicki, prawosławny zbór i synagoga. Widzieliśmy także gmach Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ważnym punktem naszej wycieczki była wizyta w Ossolineum - polskim instytucie naukowym i kulturalnym. Wzięliśmy tu udział w warsztatach „Tajemnice Grafiki”- tworzymy książkę. Prowadzący zajęcia w atrakcyjny i zrozumiały sposób przekazał nam praktyczną wiedzę, obejmującą podstawowe zasady rządzące grafiką. Poznaliśmy etapy tworzenia matrycy i wykonywania odbitek. Zdobytą wiedzę wykorzystaliśmy podczas realizacji własnych prac graficznych. Każdy z nas miał za zadanie zaprojektować własny ekslibris. Na jego podstawie wykonaliśmy matryce i odbitki, które zabraliśmy na pamiątkę.  

Po wyczerpującej pracy postanowiliśmy zjeść obiad. Następnie, pełni sił, udaliśmy się na zwiedzanie Muzeum Pana Tadeusza. Znajdujące się w jednej z kamienic na Rynku muzeum zrobiło na nas duże wrażenie. Niedawno otwarty obiekt posiada bogatą ekspozycję na temat historii i obyczajowości polskiego romantyzmu. Tu wzięliśmy udział w multimedialnej lekcji „Zobaczyć Soplicowo… Opowieść o Polsce szlacheckiej”. Nowoczesne środki audiowizualne pozwoliły na atrakcyjne spędzenie czasu i przeniesienie się w czasy pierwszej połowy XIX wieku. Znaczna część ekspozycji, którą podziwialiśmy, poświęcona była epopei Adama Mickiewicza. Z pewnością czas spędzony w Muzeum Pana Tadeusza nie był stracony, a zdobytą wiedzę wykorzystamy na lekcjach języka polskiego.

Ostatnim etapem wycieczki był spacer po Rynku i podziwianie Jarmarku Bożonarodzeniowego. Chwile spędzone wśród choinek, światełek, mikołajów, przy dźwiękach kolęd i pastorałek wprowadziły nas w klimat świąt.

Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do Bolesławca, skąd odebrali nas najbliżsi.

Agnieszka Kamińska