Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie II sesji Rady Gminy Bolesławiec na dzień 28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B.

Ustalony porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad II Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Gminy z dnia 21.11.2018 r.
 4. Podjęcie uchwał Rady Gminy: 
  A. Nr II/4/18 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych,
  B. Nr II/5/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)".
  C. Nr II/6/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Bolesławiec.
 5. Wnioski i interpelacje radnych.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy.

Transmisja na żywo: II Sesja Rady Gminy Bolesławiec, 28 listopada 2018 r. godzina 900

Wykaz głosowania radnych w sprawie przyjęcia porządku obrad: [PDFWG_PO_II-18.pdf (872,14KB)]

Podjęte uchwały: [Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)]