W środę, 21 listopada br., odbyła się I Sesja Rady Gminy Bolesławiec VIII kadencji.  Zasadniczym punktem porządku obrad było wręczenie radnym wybranym w wyborach samorządowych 21 października, przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Zofię Kojder  zaświadczeń o wyborze oraz złożenie przez nich ślubowania. Zgodnie z porządkiem obrad Rada wybrała w głosowaniu tajnym ze swego grona Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących. Przewodniczącym Rady Gminy, wybranym jednogłośnie, został Bogusław Uziej, natomiast funkcję Wiceprzewodniczących powierzono Grażynie Łuckiej i Andrzejowi Chudzikowi.

Radni wybrali również Przewodniczych komisji stałych: Komisja Rewizyjna – Rafał Janiec, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Krystyna Wójtowicz, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów – Rozalia Gajewska, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Henryk Ostrowski, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – Andrzej Szwedo.

Na I Sesji zaświadczenie o wyborze z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej otrzymał także Andrzej Dutkowski, który po złożeniu ślubowania oficjalnie rozpoczął pełnienie obowiązków Wójta Gminy Bolesławiec na kolejną, pięcioletnią kadencję.