Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. zwołał na dzień 21 listopada 2018 r. o godzinie 900 I Sesję Rady Gminy Bolesławiec VIII Kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kruszynie przy ul. Kasztanowej 1B.

Ustalony porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Złożenie ślubowania przez Radnych.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad I Sesji.
 4. Podjęcie uchwał Rady Gminy: 
  A. Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec,
  B. Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec,
  C. Nr I/3/18 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec.
 5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
 6. Wystąpienie Wójta Gminy.
 7. Zamknięcie obrad I Sesji Rady Gminy.

Transmisja na żywo:

 1. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec, 21 listopada 2018 r., godzina 900 [1/2] 
 2. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec, 21 listopada 2018 r., godzina 900 [2/2] 

Wykaz głosowania radnych w sprawie przyjęcia porządku obrad: [PDFWG_PO_I-18.pdf (428,53KB)]

Podjęte uchwały: Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)