Nagłówek_Łużyce-Bory.jpeg

"Łużyce–Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza” to projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Partnerem Wiodącym jest Gmina Bolesławiec przy współpracy z Gminą Warta Bolesławiecka, Gminą Osiecznica, Gminą Miejską Bolesławiec oraz partnerem niemieckim – Miastem Bernsdorf.

W ramach projektu planuje się budowę dwóch odcinków ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bolesławiec (odcinek Kruszyn-Łaziska o długości 3,625 km) i Gminy Warta Bolesławiecka (3,33 km), biegnących po nieczynnym nasypie kolejowym, zagospodarowanie przebiegu szlaku rowerowego w miejsca wypoczynku wyposażone w ławostoły, kosze na śmieci i stojaki na rowery (na obszarze Gmin Bolesławiec, Warta Bolesławiecka, Osiecznica), montaż dwujęzycznych tablic turystycznych (dodatkowo na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec) oraz wykonanie oznakowania całości przebiegu szlaku(o długości ponad 62 km).

Po stronie niemieckiej zaplanowano modernizację parku miejskiego, który znajduje się na trasie istniejącej „Żabiej ścieżki” i jest zlokalizowany na obszarze ochrony krajobrazu „Bernsdorfer Teichlandschaft”. Zamierzone prace obejmą m.in. stworzenie ścieżki edukacyjnej, wydzielenie miejsc rekreacyjnych (plac do wypoczynku, platforma widokowa) oraz oznakowanie obszaru w tablice informacyjne przedstawiające m.in. opisy długowiecznych drzew zlokalizowanych na terenie parku.

W ramach   popularyzacji wiedzy o dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym obszaru realizacji projektu została utworzona 2-języczna strona internetowa luzycebory.pl oraz aplikacja mobilna na platformy iOS i Android. Oprócz elementów z zakresu udostępnienia informacji cyfrowej wykonano także dwujęzyczne papierowe mapy turystyczne, które zawierają opisy szlaków oraz parku w Bernsdorf. Celem projektu jest rozwój infrastruktury na szlakach przyrodniczo-kulturowych obszaru transgranicznego, popularyzacja oraz wykorzystanie ich potencjału do realizacji wspólnych przedsięwzięć i promocji regionu pogranicza polsko-saksońskiego.

W ramach projektu realizowane będą wspólne wydarzenia promocyjno-kulturalne:

 

Projekt będzie realizowany od 1 września 2018 r. do 30 września 2019 r.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU
Wydatki ogółem 1 516 153,91€
Suma wydatków kwalifikowanych 1 516 153,91€
Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR 1 288 730,30 €
Wkład własny 227 423,61 €
Dofinansowanie projektu 85% wydatków kwalifikowalnych

 

Do pobrania: