Podczas XXXVII Sesji Rady Gminy Bolesławiec, która odbyła się 7 listopada br. uhonorowano parę, która świętowała Diamentowe Gody: Pani Maria i Pan Bolesław Piróg obchodzili 62. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.

W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - Andrzeja Dudy - Wójt Gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy – Bogusławem Uziejem wręczyli Jubilatom odznaczenia, listy gratulacyjne oraz kwiaty. Jubilatom w tym wzruszającym momencie towarzyszyły ich Rodziny.

Przodkowie Szacownych Jubilatów Pani Marii i Pana Bolesława Pirogów wywodzą się z polskich rodzin, które pod koniec XIX wieku wyemigrowały na Półwysep Bałkański, głównie do Bośni w byłej Jugosławii. Tam też urodzili się przyszli małżonkowie.

Jubilaci zapoznali się na popularnych wówczas tzw. potańcówkach i po około roku znajomości, 17 września 1956 r., zawarli związek małżeński. Zamieszkali wspólnie w Ocicach, gdzie prowadzili gospodarstwo rolne, a przechodząc na emeryturę przekazali je synowi. Pani Maria oprócz pracy w rolnictwie, zajmowała się na co dzień prowadzeniem domu i wspólnie z mężem wychowywali czworo dzieci: dwie córki i dwóch synów. Pan Bolesław pracował jednocześnie w górnictwie.

Małżonkowie doczekali się siedmiu wnucząt (5-ciu dziewczynek i 2-ch chłopców), są również najlepszymi pradziadkami dla 13 prawnucząt (8-miu dziewczynek i 5-ciu chłopców), tworząc w ten sposób rodzinę czteropokoleniową. Obecnie są najstarszym stażem i wiekiem małżeństwem we wsi Ocice.

Mimo tak pracowitego życia, wypełnionego licznymi obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi, Państwo Pirogowie mają swoje zainteresowania oraz ulubione zajęcia. Pani Maria z pasją uprawia i pielęgnuje ogródek przydomowy, w którym królują kwiaty. Pan Bolesław natomiast bardzo lubi jazdę na rowerze, jest także z zamiłowania hodowcą koni.

Barbara Sitna