Wójt Gminy Bolesławiec informuje, że Gmina Bolesławiec weźmie udział w treningu systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza pod kryptonimem RENEGADE-SARE 18/II, który zostanie przeprowadzony na terenie województwa dolnośląskiego
w dniach 14 - 15 listopada 2018 r.. Trening odbędzie się w formie symulacji. W ramach ćwiczeń mogą zostać uruchomione syreny alarmowe. Proszę o niepodejmowanie żadnych działań.