08.11.2018 r. w sali konferencyjnej GOKiS w Kruszynie odbędzie się I etap Dolnośląskiego Konkursu „Bezpieczny KRUSnal”. Organizatorem konkursu jest Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu - Placówka Terenowa w Bolesławcu, a współorganizatorem jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu. Uczestnikami konkursu są uczniowie z klas 4-6 szkół podstawowych, a celem konkursu jest upowszechnianie podstawowych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, uświadomienie zagrożeń chorobowych i wypadkowych występujących w środowisku wiejskim oraz zapoznanie dzieci z bezpiecznym zachowaniem się na obszarach leśnych. Spośród uczestników konkursu zostanie wyłonionych dziesięciu laureatów, którzy wezmą udział w II etapie – wojewódzkim.  

Anna Krystyniak

KRUSnal.gif