Gmina Bolesławiec planuje w najbliższym czasie przystąpić do konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego pozwalającego na pozyskanie dla mieszkańców w budynkach jednorodzinnych dotacji na planowaną modernizację systemów grzewczych, obejmującą wymianę starego źródła ciepła m.in. na instalacje oparte o OZE (np. pompy ciepła), instalacje kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe. W tym celu nasza gmina nawiązała współpracę z grupą innych gmin dolnośląskich oraz wyspecjalizowaną organizacją inżyniersko-projektową Centrum Technologii Energetycznych.  

Dofinansowanie dla mieszkańców może sięgnąć 85 procent, a realna dotacja wynosi od 15 do 40 tys. zł.

W chwili obecnej staramy się ocenić skalę zainteresowania mieszkańców gminy taką inicjatywą. W tym celu będą gromadzone ankiety od zainteresowanych osób oraz wstępne deklaracje (deklarację zainteresowania wraz z ankietą będzie można uzyskać w trakcie spotkania informacyjnego, o którym mowa poniżej). Działanie to stanowi element rozpoznania potrzeb, które to z kolei jest niezbędnym etapem przygotowawczym dla opracowania dokumentacji projektowej do uzyskania dotacji.  

W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym eksperci wyjaśnią Państwu zasady działania programu oraz możliwości udziału mieszkańców.

W chwili obecnej mieszkańcy mogą złożyć wstępną deklarację i ankietę udziału w projekcie. Można je wypełnić internetowo na stronie http://www.cieplo.cte.fea.pl/. Sposób wypełnienia zostanie szczegółowo omówiony na spotkaniu.

Termin i miejsce spotkania informacyjnego: 

14 listopada (środa), początek spotkania: godz. 18.00, czas trwania: ok. 2 godzin

Miejsce: Bolesławiec - Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki, plac Piłsudskiego 1C. 

Tematyka spotkania to m.in.:

  • Pompa ciepła, instalacja gazowa a może fotowoltaika do celów grzewczych? Czym się kierować dokonując wyboru? - uwarunkowania techniczne i energetyczne instalacji grzewczych w budynkach jednorodzinnych - korzyści, szanse, zagrożenia, wymogi.
  • W jaki sposób mieszkańcy będą mogli uzyskać dotację? - uwarunkowania finansowe udziału w planowanym projekcie grantowym, prawa i obowiązki grantobiorców w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości.
  • Instruktaż wypełnienia ankiet i deklaracji służących diagnozie zapotrzebowania na instalacje fotowoltaiczne w gminie.
  • Pytania i odpowiedzi.

PDFboleslawiec-wiejska.pdf (9,84MB)