Poniżej przedstawiamy Państwu efekt naszych działań przeprowadzonych w latach 2016-2018 w zakresie usuwania azbestu.

Rok Demontaż w [Mg] Odbiór w [Mg] Ilość nieruchomości w [szt] Koszty ogółem w [zł] Wysokość dotacji w [zł]
Rok 2016 165,17 95,68 108 119724,48 101765,8
Rok 2017 224,58 234,1 203 198246,01 168489,28
Rok 2018 59,58 25,13 30 42215,15 35878,65
SUMA 449,33 354,91 341 360185,64 306133,73

Jak wynika z poniższych danych dotychczas udało się nam usnąć ponad 800 Mg azbestu za łączną kwotę 360 185,64 zł, z czego kwota                306 133,73 zł pozyskana została z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dzięki pozyskaniu dotacji i wkładowi własnemu Gminy Bolesławiec mieszkańcy nie ponieśli żadnych kosztów w związku z usunięciem azbestu z ich nieruchomości.