Zgodnie z par. 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Wójt Gminy Bolesławiec informuje, że woda z ujęcia lokalnego, zlokalizowanego w Brzeźniku nr 150 – „Stacja Paliw Brzeźnik 150” – nie nadaje się do spożycia. Pełna treść komunikatu w załączniku.