W dniu 15 października br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu nastąpiło uroczyste przekazanie do użytkowania sprzętu ratowniczego. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu mł. bryg. Andrzej Śliwowski w imieniu strażaków i ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych przywitał na zbiórce zaproszonych gości w osobach:
- Pana Piotra Romana - Prezydenta Miasta Bolesławiec,
- Pana Andrzeja Dutkowskiego - Wójta Gminy Bolesławiec,
- Pana Mirosława Haniszewskiego - Wójta Gminy Warta Bolesławiecka,
- Pana Jarosława Kowalskiego – Przewodniczącego Rady Miasta Bolesławoec,
- druha Zbigniewa Bożęckiego - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Bolesławcu.

Prezydent Miasta Bolesławiec p. Piotr Roman przekazał bolesławieckim strażakom dwa aparatu ochrony układu oddechowego z zapasowymi butlami kompozytowymi. Wartość darowizny 16.000 zł.

Wójt Gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski dokonał przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym na przyczepie transportowej oraz sań lodowych i dodatkowego wyposażenia do działań z zakresu ratownictwa wodnego. Łączna wartość zakupionego sprzętu to 60.000 zł. Zakup sfinansowany został ze środków własnych Gminy Bolesławiec (30.000 zł), dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (15.000 zł) oraz dotacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej ze środków finansowych z wpływów ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia 14.500 zł.

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka Mirosław Haniszewski w najbliższym czasie przekaże druhom z Warty Bolesławieckiej zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych o wartości 70.000 zł – zakupiony ze środków własnych Gminy Warta Bolesławiecka (20.000 zł), dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (29.000 zł), dotacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej ze środków finansowych z wpływów ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia (11.000 zł) oraz Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (10.000 zł).

W dniu dzisiejszym dh strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Warcie Bolesławieckiej zostali przeszkoleni z obsługi i eksploatacji zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych użytkowanych przez Jednostkę Ratownictwa Gaśniczego w Bolesławcu.

Do końca 2018 roku ze środków pochodzących z dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz samorządów gminnych, w powiecie bolesławieckim strażacy ochotnicy pozyskają sprzęt o łącznej wartości prawie 200.000 zł.

Mł. bryg. Andrzej Śliwowski w swoim wystąpieniu powiedział, że dzisiejsza okazja związana jest z wzmocnieniem potencjału Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego powiatu bolesławieckiego poprzez wprowadzenie do użytku nowego sprzętu ratowniczego; dodatkowo poinformował, że w 2018 r. samorząd miasta Nowogrodziec oraz gmin Bolesławiec, Gromadka, Osiecznica i Warta Bolesławiecka poprzez fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazały łącznie kwotę 30.000 zł na zakup specjalistycznej ultradźwiękowej myjki i suszarki do masek aparatów powietrznych. Wymienione urządzenia wykorzystywane będą do bieżącej konserwacji sprzętu układu oddechowego na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bolesławieckiego.

Tegoroczne zakupy z pewnością były wydatkami celowymi, ilość podejmowanych interwencji przy pożarach oraz zadymieniach w budynkach mieszkalnych Bolesławca uzasadnia zakupy nowych aparatów powietrznych, które niezbędne są do bezpiecznych warunków służby strażaków Jednostki Ratowniczo Gaśniczej.

Łódź ratownicza przydatna będzie ratownikom OSP w Trzebieniu w przypadkach podejmowania interwencji na licznych akwenach powiatu bolesławieckiego w tym na terenie gminy Bolesławiec jak m.in. na żwirowni w Bolesławicach, na której niestety również w 2018 r. odnotowano przypadek utonięcia.

Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych druhowie z OSP w Warcie Bolesławieckiej z pewnością niejednokrotnie wykorzystają przy licznych kolizjach i wypadkach na drogach powiatu bolesławieckiego.

Mając na uwadze powyższe w imieniu swoim, strażaków oraz wszystkich osób którym będziemy nieść pomoc, dziękuję Panom Wójtom oraz Panu Prezydentowi za dostrzeganie potrzeb finansowania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Samorządowcy w swoich  krótkich wystąpieniach życzyli strażakom by używali przekazany sprzęt tylko w ćwiczeniach, by jak najrzadziej zmuszeni byli korzystać z niego w działaniach ratowniczych.

mł. bryg. Piotr Pilarczyk