12 października obchodzono w gminie Dzień Edukacji Narodowej. Jak każdego roku jest to czas podziękowań, gratulacji  oraz życzeń składanych wszystkim pracownikom szkół i przedszkoli. Podczas uroczystości szczególne wyrazy wdzięczności dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi  złożył Zastępca Wójta Pan Roman Jaworski oraz Pan Bogusław Uziej – Przewodniczący Rady Gminy Bolesławiec. W swoich przemówieniach zarówno Pan Roman Jaworski jaki i Bogusław Uziej podkreślili rzetelność, zaangażowanie i pasję z jaką wykonują swoją pracę, wszystkie osoby zatrudnione w szkołach i przedszkolach w gminie.

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz działania  podejmowane na rzecz rozwoju oświaty gminnej, w roku szkolnym 2017/2018 Wójt Gminy Bolesławiec - Pan Andrzej Dutkowski nagrodził następujące osoby: Panią Aleksandrę Frątczak, Panią Małgorzatę Cołokidzi, Panią Joannę Kolasę, Panią Danutę Sicińską – Burzawę, Panią Agnieszkę Domańską, Panią Małgorzatę Hlastawę-Wojtowicz, Panią Jolantę Pańczak, Panią Krystynę Auguściak, Pana Grzegorza Szylina oraz Pana Aleksandra Kłodnickiego.

Nagrody i listy gratulacyjne wyróżnionym  przekazał  Zastępca Wójta Gminy – Roman Jaworski oraz Przewodniczący Rady Gminy Bolesławiec - Bogusław Uziej.  

Aby uhonorować wszystkich pracowników oświaty na ręce dyrektorów, przez Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec Bogusława Uzieja oraz Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - Andrzeja Szwedo zostały wręczone podziękowania dla wszystkich osób zatrudnionych w gminnych szkołach i przedszkolach.

Była to również okazja, by swoje nagrody wręczyli dyrektorzy gminnych placówek oświatowych pracownikom, którzy wyróżnili się w ubiegłym roku szkolnym znaczącymi dokonaniami na rzecz swoich szkół i przedszkoli.

Uroczystość swoimi występami uświetniły dzieci i młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej.

Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

Barbara Majecka