W dniach od 3 do 31 października 2018 roku odbywa się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany.

Wyłożenie to odbywa się w Urzędzie Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, 59-700 Bolesławiec w pokoju nr 4. Zainteresowanych zapraszamy w godzinach pracy urzędu.

W dniu 23 października 2018 roku w Domu Ludowym w Lipianach, Lipiany 17, 59-700 Bolesławiec, w godzinach od 15.00 do 16.00 przeprowadzona zostanie dyskusja publiczna nad zaproponowanymi rozwiązaniami.

Ewentualne uwagi będzie można kierować na piśmie do Wójta Gminy Bolesławiec w terminie do dnia 16 listopada 2018 roku.

Paweł Stadnicki