Ponad 62 km nowej trasy rowerowej, ponad 6 milionów zł i prawie półtora roku wytężonych prac budowlanych – tak w największym skrócie można streścić jedną z największych inwestycji w infrastrukturę rowerową w naszym regionie.

Wydarzeniem inaugurującym rozpoczęcie realizacji projektu pod  nazwą „Łużyce–Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza” była zorganizowana wczoraj w Centrum Administracyjno - Kulturalnym w Kruszynie konferencja, podczas której przedstawiciele gmin partnerskich: Gminy Bolesławiec – partnera wiodącego projektu, Gminy Warta Bolesławiecka, Gminy Osiecznica, Gminy Miejskiej Bolesławiec i Miasta Bernsdorf podpisali umowę partnerską.

W spotkaniu wzięli udział licznie przybyli zaproszeni goście, przedstawiciele władz lokalnych i instytucji, dzięki którym projekt ten mógł się rozpocząć: Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski – gospodarz konferencji, Wójt Gminy Warta Bolesławiecka – Mirosław Haniszewski, Wójt Gminy Osiecznica – Waldemar Nalazek, sekretarz gminy miejskiej Bolesławiec  – Jerzy Zieliński, burmistrz miasta Bernsdorf – Harry Habel, Starosta Bolesławiecki – Karol Stasik, Wicestarosta Bolesławiecki – Tomasz Gabrysiak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolesławiec – Arkadiusz Sudoł, Kierownik Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 - Paweł Kurant, prezes Zarządu Oddziału PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze – Krzysztof Tęcza, wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK "Sudety Zachodnie" – Andrzej Mateusiak, przedstawiciel Instytutu Rozwoju Terytorialnego - koordynator projektu Dolnośląskiej Polityki Rowerowej – Aleksandra Sieradzka Stasiak, p.o. Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych – Paweł Bednarski jak również licznie przybyłe delegacje gmin partnerskich z przedstawicielami rad, sekretarzami, pracownikami bezpośrednio zaangażowanymi w projekt.

Całkowita wartość projektu wynosi 6.428.492,58 PLN, z czego 85 % wartości projektu tj. 5.464.216,47 PLN wynosi dofinansowanie z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Wartość projektu po stronie naszej gminy wynosi 3.137.105,02 PLN, w tym dofinansowanie - 2.666.538,71 PLN, a wkład własny -  470.566,31 PLN.

Oznaczona i uposażona w punkty postojowe trasa rowerowa długości ponad 62 km, w tym ponad 12 km bezpiecznej, wydzielonej od dróg ścieżki rowerowej (6,955 km do wybudowania i ponad 5 km istniejącej). Część tej trasy – część budowlana zostanie poprowadzona po dawnej nieczynnej linii kolejowej Bolesławiec Grodziec. Ponadto na trasie zostaną wybudowane punkty postojowe wyposażone w ławostoły, kosze na śmieci i stojaki na rowery, dwujęzyczne tablice turystyczne z informacjami o walorach okolic.

Wybudowana, zorganizowana i zmodernizowana infrastruktura po obu stronach pogranicza zostanie ze sobą powiązana poprzez wyznaczony przebieg szlaku „Łużyce-Bory” oraz aktualny przebieg szlaku rowerowego „Żabia ścieżka” po niemieckiej stronie. Według założeń szlak po stronie polskiej będzie bowiem docierał bezpośrednio do dworca kolejowego w Bolesławcu z którego będzie można udać się w podróż na stronę niemiecką wysiadając na stacji zlokalizowanej tuż przy „Żabiej ścieżce”, którą poruszając się w dalszym przebiegu trafi się do modernizowanego po niemieckiej stronie parku w Bernsdorf.

Ponadto w ramach popularyzacji wiedzy o dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym obszaru realizacji projektu zostanie utworzona 2-języczna aplikacja mobilna i strony internetowe. Oprócz elementów z zakresu udostępnienia informacji cyfrowej Partnerzy przewidzieli również wykonanie dwujęzycznych papierowych map turystycznych, które będą zawierały opisy szlaków oraz parku w Bernsdorf.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury na szlakach przyrodniczo-kulturowych obszaru transgranicznego, popularyzacja oraz wykorzystanie ich potencjału do realizacji wspólnych przedsięwzięć i promocji regionu pogranicza polsko-saksońskiego.

Jarosław Babiasz

logo_interreg.jpeg

Materiał filmowy zrealizowany przez Telewizję Bolesławiec:

YT.jpeg