Gmina Bolesławiec realizuje projekt pod nazwą „Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Projekt ten jest realizowany przy współpracy z Gminą Warta Bolesławiecka, Gminą Osiecznica, Gminą Miejską Bolesławiec oraz partnerem niemieckim – Miastem Bernsdorf. Partnerem wiodącym jest Gmina Bolesławiec.

Całkowita wartość projektu wynosi 6.428.492,58 PLN, z czego dofinansowanie stanowi 85 % wartości projektu tj. 5.464.216,47 PLN. Wartość projektu po stronie naszej gminy wynosi 3.137.105,02 PLN, w tym dofinansowanie - 2.666.538,71 PLN, a wkład własny -  470.566,31 PLN.

Celem projektu jest popularyzacja i promocja walorów kulturowych i przyrodniczych po obu stronach pogranicza oraz rozwój turystyki aktywnej poprzez wyznaczenie po polskiej stronie trasy rowerowej o wspomnianej nazwie Łużyce – Bory wyposażonej w punkty postojowe i dwujęzyczne tablice informacyjne, długości ponad 62 km, z czego ponad 12 km bezpiecznej, wydzielonej od dróg ścieżki rowerowej (6,955 km do wybudowania i ponad 5 km istniejącej). Część tej trasy jest poprowadzona po nieczynnej linii kolejowej Bolesławiec - Grodziec. Po niemieckiej stronie w ramach projektu zostanie zmodernizowany park miejski.

Wydarzeniem inaugurującym rozpoczęcie realizacji projektu po polskiej stronie jest konferencja, która odbędzie się w dniu 16 października 2018 r. w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B , na której to zaprezentujemy wszystkie szczegóły całego przedsięwzięcia.

Jarosław Babiasz

Łużyce - Bory.jpeg