5 października bieżącego roku w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Żeliszowie odbył się Gminny Przegląd Twórczości Jana Brzechwy pt. „Dzień z Brzechwą”. Patronat nad przedsięwzięciem sprawował Wójt Gminy Bolesławiec, Pan Andrzej Dutkowski.

Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, m.in.: Pan Andrzej Szwedo – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Bolesławiec, Pani Iwona Przybylska – Sekretarz Gminy Bolesławiec, Pani Barbara Majecka - Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół, dyrektorzy szkól z terenu gminy, przedstawiciele rodziców, nauczyciele oraz uczniowie.

Po przywitaniu gości przez dyrektora szkoły, Pana Arkadiusza Kruszelnickiego rozpoczęła się pierwsza część programu, którą można nazwać festiwalową. Wstępem do niej było żywiołowe wykonanie piosenki „Witajcie w naszej bajce” przez uczennice klasy V naszej szkoły. Po popisie wokalnym obejrzeliśmy prezentację multimedialną przybliżającą życie i twórczość Jana Brzechwy. Następnie zespoły z ośmiu gminnych szkół przedstawiły różnorodne formy realizacji artystycznej wylosowanego wcześniej utworu. Okazało się, że wiersze nie tylko się recytuje. Można je wyśpiewać, pokazać za pomocą gestów, mimiki, ułożyć do nich melodię, odtańczyć… Pomysłów było wiele, a inwencja twórcza, kreatywność dzieci oraz ich opiekunów po prostu nie miała granic. Kolorowe stroje, cudowne rekwizyty i oprawa muzyczna dopełniły całości, powodując, że publiczność z zapartym tchem obserwowała kolejne występy.

W drugiej części spotkania reprezentacjom szkół przydały się informacje zapamiętane z prezentacji, wiedza na temat Brzechwy, spostrzegawczość, szybkość reakcji oraz… talent plastyczny, gdyż ich zadaniem było w ciągu bardzo krótkiego czasu dokończyć rymowanki, poprawnie odpowiedzieć na kilka pytań i na koniec - narysować wylosowane warzywo z wiersza „Na straganie” tak, by publiczność odgadła jego nazwę. Te zadania również nie stanowiły problemu i wszystkie drużyny poradziły sobie z nimi bez trudu.

Podsumowaniem uroczystości było wręczenie pamiątkowych dyplomów, nagród rzeczowych dla każdego uczestnika oraz słodki poczęstunek przygotowany przez niezawodną Radę Rodziców naszej szkoły.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, gratulujemy pomysłowości, zaangażowania oraz ogromnej wiedzy na temat twórczości Jana Brzechwy. Jednocześnie mamy nadzieję, że taka niecodzienna forma spotkania z tekstami naszego Patrona dostarczyła każdemu wielu pozytywnych wrażeń.

Katarzyna Matoryn