29 września 2018 roku w Domu Ludowym w Łaziskach odbyła się miła i zarazem wzruszająca uroczystość – sześćdziesiątej rocznicy powstania w tej miejscowości Koła Gospodyń Wiejskich. Kobiety od zarania dziejów spotykały się wykonując razem wiele prac domowych, wymieniając doświadczenia, pomagając sobie nawzajem. Ponieważ robiły to wspólnie w latach sześćdziesiątych zaczęto formalizować te grupy. I tak powstawały Koła Gospodyń Wiejskich. W roku 1958 założono takie koło w Łaziskach. Dzięki jego utworzeniu Panie mogły zdobywać fundusze na swoją działalność. Zaczęto od chowu drobiu, zaopatrzenia w materiał siewny i paszę. Następnie oprócz działalności typowo gospodarczej zaczęto organizować swoje życie. Założono na okres wzmożonych prac polowych „przedszkole” dla dzieci, organizowano różnego typu kursy. Zaczęto również organizować imprezy kulturalne. Ponadto przynależność do koła pomagała w doposażeniu swoich domów w zdobycze nowoczesnej techniki, jaką np. była pralka elektryczna, czy butla gazowa.  
     Działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Łaziskach na przestrzeni tych 60-ciu lat na tej uroczystości, w wielkim skrócie obrazował pokaz slajdów, wystawa fotograficzna, folder informacyjny oraz systematycznie prowadzona kronika. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości. Był Starosta Powiatu Bolesławieckiego – Karol Stasik, członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego - Stanisław Chwojnicki, Prezes Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych – Radosław Zysnarski, Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski, Zastępca Wójta – Roman Jaworski i wiele innych zaprzyjaźnionych z kołem osób. Szczególnie gorąco witano byłe i obecne członkinie koła. Życzeniom składanym na ręce obecnej przewodniczącej Pani Grażyny Łuckiej nie było końca. Wielu z gości przyniosło nie tylko kwiaty, ale i upominki. Wójt po krótkim wystąpieniu złożył na ręce przewodniczej, oprócz upominku, list gratulacyjny, następnie wręczył podziękowania dla pań udzielających się w Kole. Momentem bardzo wzruszającym dla Pani Grażyny Łuckiej było odczytanie przez koleżanki z koła specjalnie dla niej napisanego wiersza i wręczenie przez nie statuetki dla „Super Kobiety 2018”. Przewodnicząca nie omieszkała złożyć pięknie wykonanych podziękowań na ręce osób wspomagających działalność KGW w Łaziskach. Pamiętano też o członkiniach seniorkach – wręczając im kwiaty. Specjalnie na tę uroczystość na krótką chwilę przyjechał z prezentem i kwiatami Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski. Życzeniom pomyślności nie było końca. Był olbrzymi tort, szampan i toasty. ”Sto lat” odśpiewano kilka razy. Na stołach nie brakowało przepysznego jedzenia przygotowanego przez członkinie Koła, a potem bawiono się prawie do świtu.

Grażyna Wężyk