50-lecie parafii pw. Świętego Krzyża w Trzebieniu obchodzono 9 września 2018 r. Połączono tę uroczystość z dożynkami i odpustem. Dziękczynnej Mszy św. z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i procesją wokół kościoła przewodniczył  JE ks. bp senior Stefan Cichy oraz zaproszeni księża. Wrzesień 2018 to dla bp legnickiego czas szczególny: 55-lecie święceń kapłańskich i 20-lecie sakry biskupiej. Pamiętał  o tym nowy ks. proboszcz Jacek Makówka i parafianie, składając na ręce dostojnego Jubilata serdeczne życzenia i piękne kwiaty. Tego dnia cała świątynia udekorowana przez p. Irenę Nawrot tonęła w kwiatach, a modlitwę i śpiew wspomagała muzyka organowa.  

Już na początku Mszy św. obecny proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Trzebieniu przypomniał krótko historię powstania parafii oraz budowę i rozbudowę świątyni  z istniejącej tutaj kaplicy cmentarnej. Przed 50-laty mieszkańcy Trzebienia i pobliskich wsi należeli do oddalonego o prawie 10 km kościoła rzymskokatolickiego w Kraśniku Dolnym. Na przełomie lat 1967/68 z inicjatywy ówczesnego ks. proboszcza Mariana Osieckiego i wikarego ks. Andrzeja Mleczki powołano nową parafię w Trzebieniu włączając do niej wsie: Golnice, Dąbrowa Bolesławiecka, Krępnica, Parkoszów, Stara Oleszna i Kozłów – w sumie ok. 2500 mieszkańców. Pierwszym proboszczem został ks. Andrzej Mleczko (1968 – 1975) kolejnymi byli: ks. Rudolf Zubik (1975 – 1977), ks. Franciszek Surówka (1977 przez 4 m-ce), ks. Henryk Drewniok (1977 -1987), ks. Krzysztof Stobrawa (1987 – 1989), ks. Czesław Misiewicz (1989 – 2005), ks. Zbigniew Karaban ( 2005 – 2017), ks. Jacek Makówka (od 2017 r.). Warto tutaj wspomnieć, że ks. kanonik Rudolf Zubik wyjechał do USA i jako kapelan awansował na stopień generała brygady. Z parafii w Trzebieniu pochodzą prezbiterzy: ks. Radosław Ciesielski (2003 r.) i ks. Damian Ziembikiewicz (2013 r.). 

Wkrótce, przy wielkim zaangażowaniu wiernych, rozpoczęto rozbudowę kaplicy cmentarnej w Trzebieniu, przystosowując ten obiekt na mały kościółek. Jak on wyglądał - pokazała nam, wiernie wykonana przez p. Aleksandra (Olka) Bitnera makieta kościoła, umieszczona obok pięknego wieńca dożynkowego, po prawej stronie ołtarza. Rozpoczęły się prace przy porządkowaniu cmentarza i budowie plebanii, a także przystosowywanie kolejnych kaplic do sprawowania liturgii w: Golnicach pw. Świętego Jana Chrzciciela, Dąbrowie Bolesławieckiej pw. Matki Bożej Różańcowej, Krępnicy pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz w Parkoszowie.

Wyprowadzenie wojsk radzieckich w 1992 r. z Polski uwolniło tereny dotychczas zajęte na poligony, magazyny broni i amunicji, lotniska, osiedla mieszkaniowe i inne. Przybyli nowi mieszkańcy i kościółek w Trzebieniu potrzebował kolejnej rozbudowy (wcześniejsze  przejęcie na cele kościoła i parafii, poradzieckiej stołówki – obecnie zakład Textilu – nie powiodły się). Wyburzono więc wieżę i dobudowano tę część kościoła, która mieści obecnie na piętrze chór (z organistą), a na parterze ławki z oryginalnymi starymi krzesłami kinowymi (dla wygody wiernych). Jak widać wiele jest jeszcze do zrobienia, pokazuje nam to  nie wnętrze kościoła. Ostatnio w ekspresowym tempie wyrównano posadzkę, czynione są przygotowania pod tynkowanie ścian i sufitu, wymianę metalowych ram okiennych pod okna witrażowe i wiele innych prac zaplanowanych na ten i przyszły rok. Niestety, systematyczne zbiórki pieniędzy oraz zaangażowanie mieszkańców już nie wystarczają – potrzebna jest znacząca gotówka i fachowa pomoc zewnętrzna. Tymczasem władze  samorządowe mogą dotować tylko obiekty zabytkowe, dlatego mieszkańcom pozostają dotychczasowe działania - w myśl przysłowia „nie od razu Kraków zbudowano”…

Podczas Mszy św. Jubilat bp senior Stefan Cichy poświęcił pamiątkową tablicę 50-lecia parafii oraz  przekazał ewangeliczną zasadę pokory – dziękujcie Bogu i sobie nawzajem  za przeżyte dnie, za plony i owoce ciężkiej pracy … Zaintonowane na zakończenie mszy dziękczynnej „Boże coś Polskę" przeniosło nas do tych refleksji nad utraconą wolnością. Te trudne dla Polaków lata przypomnieli na scenie Domu Ludowego „Jarzębina” uczniowie Szkoły Podstawowej z  Trzebienia i Dąbrowy Bolesławieckiej, w patriotycznym mini-spektaklu pt. „Bóg, Honor, Ojczyzna” przygotowanym pod kierunkiem p. katechetki Anny Charewicz i jej koleżanek ze szkoły. Była to przemyślana i krótka powtórka z bolesnej historii  porozbiorowej Polski , walce zniewolonego narodu o wolność i niepodległość, o przywrócenie Polski na mapę Europy.

Po części artystycznej wszystkich mieszkańców parafii zaproszono na pyszne ciasto, kawę i jubileuszowy tort, a zaproszonych gości na obiad, przygotowany przez pracowite panie i panów oraz ich koleżanek i kolegów, skupionych wokół Koła Gospodyń Wiejskich w Trzebieniu z jej przewodniczącą Heleną Faltyn na czele. Nikomu nie zabrakło znanej już wszystkim zupy z kociołka p. Andrzeja Miżdala.     

W korytarzu przygotowano wystawę zdjęć, fotokopii oraz odbitek kserograficznych z Księgi Kroniki Parafialnej , własnego archiwum autora Stanisława Graczyka oraz kilku mieszkańców.  Za pomoc w przygotowaniu wystawy dziękuję: prezesom  firmy NAVARA Serwis s.c. Marzenie i Rafałowi Nawara, p. Grzegorzowi . p.sołtys Małgorzacie Zoryło, przew. KGW p.Helenie Faltyn, p. Bronisławowi Młotowi i ucz. Szkoły Podstawowej w Trzebieniu:  A.Skrabucha, P.Kubica, Z.Orlak, E.Trojnar.

Stanisław Graczyk