Już po raz drugi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie wziął udział w konkursie organizowanym przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Po zaplanowaniu i realizacji  licznych działań na rzecz bezpieczeństwa, spełniając wszystkie standardy jakości i efektywności, placówka otrzymała CERTYFIKAT „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo”.

Uroczystość wręczenia Certyfikatu odbyła się w dniu 18.09.2018 r. we Wrocławiu, gdzie z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty–Pana Romana Kowalczyka - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie-Pan Dariusz Kunaszko oraz koordynator programu-Pani Klaudia Medyńska odebrali prestiżowy certyfikat. 

W ramach konkursu szkoły miały za zadanie dokonać diagnozy wstępnej stanu bezpieczeństwa na podstawie przeprowadzonych ankiet w zakresie poczucia bezpieczeństwa, uwzględniając warunki środowiskowe oraz specyfikę szkoły wśród co najmniej 50% uczniów. Na podstawie zebranych danych opracowywano i wdrażano własny szkolny program „Szkoły dbającej o bezpieczeństwo”, który miał na celu poprawę bezpieczeństwa we wskazanych w konkursie obszarach.  Po zrealizowaniu programu uczestnicy konkursu przeprowadzili diagnozę końcową, analizę porównawczą, opracowali i zaprezentowali wnioski końcowe oraz rekomendacje, które zawarli w sprawozdaniach, wskazując efektywność działań oraz wyniki ewaluacji.

Należy nadmienić, że do konkursu przystąpiło 90 szkół z województwa dolnośląskiego, a tylko 14 placówek w tym szkoła w Kruszynie otrzymało Certyfikat. Jednocześnie trzeba dodać, że do uzyskania Certyfikatu przyczyniła się cała społeczność szkolna - rodzice, uczniowie i nauczyciele, którym bardzo dziękuję za zaangażowanie.

Dariusz Kunaszko
 

Kruszyn_wręczenie.jpegKruszyn_Certyfikat.jpeg