Zgodnie z par. 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Wójt Gminy Bolesławiec informuje, że woda z ujęcia lokalnego, zlokalizowanego w Brzeźniku nr 150 – „Stacja Paliw Brzeźnik 150” – wykazuje podwyższone wartości stężeń azotanów, przekraczające wartość parametryczną, określoną w przepisach, tj. w ww. rozporządzeniu. Szczegółowe informacje w załączniku.

Jarosław Babiasz