W związku z uroczystością Dożynek Gminnych, która odbędziecie dnia 26-08-2018r. w miejscowości Kruszyn, informujemy, że w godzinach wieczornych dnia 25-08-2018 r. (sobota) nastąpi zmiana organizacji ruchu obowiązująca do godzin porannych w dniu 27-08-2018 r. (poniedziałek), obejmująca:

  1. ulicę Kasztanową, zmiana organizacji ruchu z dwukierunkowego na jednokierunkowy - na odcinku od boiska wielofunkcyjnego do skrzyżowania z ulicą Lipową. Wprowadzone oznakowanie: zakaz zatrzymywania się, zakaz wjazdu oraz zakaz skrętu w prawo przy skrzyżowaniu z ulicą Orzechową.  
  2. ulicę Lipową, zmiana oznakowania począwszy do skrzyżowania z ulicą Świętojańską. Wprowadzone oznakowanie: zakaz zatrzymywania się, zakaz skrętu w lewo oraz zakaz skrętu w prawo (skrzyżowanie z ulicą Kasztanową).
  3. część ulicy Orzechowej, zmiana organizacji ruchu z dwukierunkowego na jednokierunkowy – początek ulicy jednokierunkowej na wysokości posesji nr 1-5 (działka nr 217/18). Wprowadzone oznakowanie: zakaz zatrzymywania, zakaz wjazdu oraz zakaz skrętu w lewo przy skrzyżowaniu z ulicą Kasztanową. 
  4. część ulicy Morwowej, zmiana oznakowania od ulicy Głównej (droga krajowa nr 94) do skrzyżowania z ulicą Orzechową - wprowadzone oznakowanie: znak zakazu skrętu w prawo. W kierunku od skrzyżowania z ulicą Lipową wprowadzone oznakowanie: znak zakazu skrętu w lewo.
  5. część ulicy Świętojańskiej, zmiana oznakowania: wprowadzone oznakowanie: na skrzyżowaniu z ulicą Orzechową znak zakazu skrętu w lewo.

 

  • Miejsca parkingowe dla gości wyznaczone zostaną przy ulicy Lipowej na działkach numer: 186/2, 188, 189.
  • Szczegóły w załączniku [PNGZmiana organizacji ruchu Kruszyn, mapka.png (992,11KB)]
  • Przywrócenie poprzedniej, stałej organizacji ruchu nastąpi dnia 27.08.2018r.