W związku z umorzeniem postępowania wszczętego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa południowej jezdni istniejącej drogi krajowej nr 18 do parametrów drogi krajowej klasy A – II faza budowy autostrady w ramach zadania: Budowa autostrady A18 odcinek węzeł Olszyna – węzeł Golnice od km 0+633,00 do km 71+533,00”, podajemy do wiadomości publicznej Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.4.2015.GKoł 

[PDFOBW_WL_14082018_IB-II.7820.4.2015.Gkoł.pdf (267,89KB)]

Agnieszka Osip