Dnia 27 lipca 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2018r., poz. 1339). Program ten określa okresy nawożenia, warunki przechowywania nawozów naturalnych, dawki i sposoby nawożenia azotem oraz sposób w jaki rolnicy mają dokumentować realizację tych wymogów. Prosimy zatem rolników o zapoznanie się z ww. programem.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 1566 ze zmianami) kontroli stosowania programu dokonuje Inspekcja Ochrony Środowiska.

Monika Krosondowicz-Babiasz