W dniach od 9 sierpnia do 7 września 2018 roku odbywa się drugie wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn.

Wyłożenie to odbywa się w Urzędzie Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, 59-700 Bolesławiec, w pokoju nr 4. Zainteresowanych zapraszamy w godzinach pracy urzędu.

W dniu 30 sierpnia 2018 roku 2018 roku w Domu Ludowym w Kruszynie, ul. Główna 8A, 59-700 Bolesławiec, w godzinach 15.00 - 16.00 przeprowadzona zostanie dyskusja nad zaproponowanymi rozwiązaniami.

Ewentualne uwagi będzie można kierować na piśmie do Wójta Gminy Bolesławiec w terminie do dnia 21 września 2018 roku.

Paweł Stadnicki