W dniu 1 sierpnia 2018r. o godzinie 17:00 odbędzie się trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności. Trening będzie polegał na uruchomieniu syren alarmowych na terenie powiatu bolesławieckiego. Wyemitowanie sygnału akustycznego "Ogłoszenie alarmu" w czasie treningu będzie jednocześnie upamiętniało 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.