Wzorem lat ubiegłych Powiat Bolesławiecki będzie organizatorem konkursu na "Najpiękniejszy, tradycyjny wieniec dożynkowy". Konkurs został ujęty - decyzją Zarządu Powiatu Bolesławieckiego - w Powiatowym harmonogramie obchodów świąt państwowych, wydarzeń kulturalnych i imprez promocyjnych na 2018 rok.

Celem konkursu jest upowszechnienie i kultywowanie tradycji związanych z obrzędami dożynkowymi wraz z prezentacją bogactwa plonów wplecionych w wieńce dożynkowe wg kryteriów przedstawionych w Regulaminie konkursu. Powołana przez Starostę Bolesławieckiego komisja konkursowa oceniać będzie wieńce na dożynkach, które odbywać się będą w gminach powiatu bolesławieckiego pod koniec sierpnia br., nie później jednak niż na tydzień przed planowanymi dożynkami wojewódzkimi. Zgodnie z Regulaminem konkursu wyłoniony zostanie zwycięzca, który będzie ambasadorem Powiatu Bolesławieckiego na dożynkach Województwa Dolnośląskiego, które odbędą się w Gryfowie Śląskim 2 września 2018 r.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zawiadomienie o konkursie zostało również wysłane do sołtysów z terenu Gminy Bolesławiec.

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu