Gmina Bolesławiec pozyskała dotację w wysokości 28.640,00 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Trzebieniu, Ocicach, Brzeźniku i Starych Jaroszowicach.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  Gminy Bolesławiec w sprzęt ratowniczy.

W ramach V naboru wniosków prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Fundusz Sprawiedliwości Gmina Bolesławiec pozyskała dotację 28.640,00 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla czterech Ochotniczych Staży Pożarnych. W ramach tych środków został zakupiony sprzęt ratowniczy w postaci czterech desek ortopedycznych pediatrycznych, jednego zestawu hydraulicznego do obcinania pedałów samochodowych, jednego zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską i szynami Kramera oraz dwóch defibrylatorów AED.

2 lipca Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec - Roman Jaworski w obecności Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Bolesławcu - mł. bryg. mgr Piotra Pilarczyka oraz Komendanta Gminnego ZOSP - druha Jarosława Nenkina przekazał zakupiony sprzęt przedstawicielom OSP w Trzebieniu, Ocicach, Brzeźniku i Starych Jaroszowicach.

Nabyty sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Zadanie sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Małgorzata Wdowińska

Etykieta.jpeg