Tradycyjnie już od piętnastu lat w dniu zakończenia roku szkolnego najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych zostali uhonorowani na stypendiami Wójta Gminy Bolesławiec. Poprzeczka postawiona jest naprawdę wysoko, ponieważ młodzi ludzie oprócz uzyskania w klasyfikacji końcoworocznej wysokiej średniej z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych, zachowania wzorowej postawy w życiu szkolnym, muszą wykazać się sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach i turniejach, co najmniej na szczeblu powiatowym. Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach – za osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne. W tym roku najlepsi uczniowie otrzymali stypendium w postaci jednorazowej gratyfikacji pieniężnej, pamiątkową statuetkę oraz certyfikat, a ich rodzice list gratulacyjny.

O tym, jak wyjątkowy jest to dzień i jak ważne jest promowanie i wspomaganie tak zdolnych dzieci i młodzieży w swoim  przemówieniu podkreślił Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski, który wspólnie z Grażyną Łucką – Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Bolesławiec, Michałem Gajewskim – Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Bolesławiec, Andrzejem Szwedo – Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Bożeną Długosz - Zastępcą Przewodniczącego  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Romanem Jaworskim – Zastępcą Wójta Gminy oraz  Iwoną Przybylską – Sekretarzem Gminy składał stypendystom i ich rodzicom gratulacje. Stypendia Wójta Gminy Bolesławiec wręczone zostały 66 uczniom. Uczniowie, którzy zgodnie z Regulaminem udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych określonych uchwałą Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 listopada 2016 roku Nr XVII/150/16 oraz uchwałą nr XXVII/226/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 27 października 2017 r. uzyskali: od 120 do 179 punktów otrzymali stypendium w wysokości 600 złotych, od 180 do 299 punktów w wysokości 1.000 złotych, od 300 do 399 punktów stypendium w wysokości 1.500 złotych, od 400-599 punktów stypendium w wysokości 1700 zł oraz za 600 punktów i wyżej 2000 zł. Natomiast  stypendium za osiągnięcia w konkursach artystycznych wynosiło 300 złotych.

W roku szkolnym 2017/2018 najwyższe laury wśród stypendystów osiągnęło czterech uczniów. Są to: Szymon Biegała - uczeń klasy III gimnazjalnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bolesławcu, który uzyskał: średnią ocen w klasyfikacji końcoworocznej z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych – 6,0, wynik procentowy ze wszystkich części egzaminu gimnazjalnego - 92,2%. Ponadto: - jest miedzy innymi: laureatem powiatowego konkursu fizycznego, laureatem XVI Bolesławieckiego Konkursu Matematycznego dla Uczniów klas II – III Gimnazjum - zgodnie z Regulaminem uzyskał 400 punktów; Weronika Domańska - uczennica klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej, która uzyskała średnią ocen w klasyfikacji końcoworocznej z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych 5,81, w tym z przedmiotów humanistycznych 6,0, a z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – 5,5. Ponadto jest między innymi: laureatką. na etapie powiatowym Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę – 2018”, Powiatowego Turnieju Wiedzy o sztuce im. Jolanty Ajlikow – Czarneckiej; oraz laureatką II stopnia w ogólnopolskim konkursie leksykalnym z języka angielskiego „Memory Master - zgodnie z regulaminem uzyskała - 465 punktów; Igor Szerszunowicz - uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu, który uzyskał średnią ocen w klasyfikacji końcoworocznej z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych 5,4, w tym z przedmiotów humanistycznych 6,0, a z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – 6,0. Ponadto jest laureatem: XIV Dolnośląskiego Konkursu Wiedzy o Armii Krajowej, Ogólnopolskiego Konkursu  logicznego myślenia, ogólnopolskiego konkursu PANDA 2018 z przyrody oraz ogólnopolskiego konkursu LEON z matematyki. Zgodnie z regulaminem uzyskał 600 punktów oraz Emilia Turecka - uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej, która uzyskała średnią ocen w klasyfikacji końcoworocznej z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych 5,72, w tym z przedmiotów humanistycznych 6,0, a z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – 5,5. Jest również laureatką: XVIII Powiatowego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów Szkół Podstawowych „Bohaterowie literaccy i ich dom lub w drodze do niego”; XVI Powiatowego Turnieju Ortograficznego; Powiatowego Turnieju Wiedzy o sztuce im. Jolanty Ajlikow – Czarneckiej; na etapie powiatowym Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę – 2018”, III stopnia w ogólnopolskim konkursie leksykalnym z języka angielskiego „Memory Master” oraz II stopnia w ogólnopolskim konkursie leksykalnym z języka angielskiego „Memory Master". Zgodnie z regulaminem uzyskała 695 punktów.

W gronie nagrodzonych znaleźli się również: Klaudyna Pirożek, Martyna Najdek, Michał Koban, Dominika Pasternak, Filip Golczyk, Natalia Fryc, Natalia Remiszewska, Anna Dąbrowska, Wiktoria Zmitrukiewicz, Julia Jasińska, Karol Kozioł, Weronika Grum, Małgorzata Borowska, Oliwia Marks, Kuba Chmyziński, Kacper Gzubicki, Małgorzata Paszko, Maja Reguła, Patrycja Bojko, Brajan Tomaszewski, Aleksandra Kulik, Katarzyna Chwała, Zuzanna Lichorad, Amelia Kopeć, Gabriela Suduł, Karolina Chwała, Julia Długosz, Pola Dorosz, Emilia Turaczyk, Katarzyna Zeszutek, Maciej Zmitrukiewicz, Wiktoria Góra, Hanna Krukar, Szymon Błędniak, Natalia Mysiak, Milena Przybylska, Damian Kowalski, Kacper Śliczny, Hanna Sas, Maksymilian Żukowski, Jakub Adamowicz, Alicja Burdukiewicz, Zuzanna Zapora, Jakub Naglik, Kamil Wróblewski, Eryk Marcichowski, Zofia Reguła, Kinga Jasińska, Eliza Różnicka, Joanna Ośko, Wiktoria Tomczyk, Alicja Kolasa, Justyna Biegała, Izabela Kalenik, Mateusz Różnicki, Zofia Wojtowicz, Marta Szymula, Zuzanna Rewińska, Krzysztof  Ostrowski. Za osiągnięcia w różnorodnych konkursach artystycznych stypendium otrzymało trzy uczennice: Pola Burczyk, Angelika Kłonicka, Katarzyna Rewińska.

Serdeczne słowa podziękowania Wójt Gminy Andrzej Dutkowski skierował do dyrektorów i nauczycieli szkół miejskich i gminnych, których umiejętność wyzwalania w dzieciach aktywnej i twórczej postawy, sprzyjającej pełnemu rozwojowi ich zainteresowań i uzdolnień, zaowocowała tak wieloma sukcesami.

O oprawę artystyczną uroczystości, zadbali Pani Dyrektor Anna Rudzik, Nauczyciele, Rodzice, i uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bożejowicach.

Wszystkim stypendystom gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych osiągnięć, życząc im w tej chwili odpoczynku oraz udanych wakacji.

Barbara Majecka