W dniach od 25 czerwca do 20 lipca 2018 roku odbywa się drugie wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik.

Wyłożenie to odbywa się w Urzędzie Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, 59-700 Bolesławiec, w pokoju nr 4. Zainteresowanych zapraszamy w godzinach pracy urzędu.

W dniu 10 lipca 2018 roku w Domu Ludowym w Brzeźniku, Brzeźnik 37, w godzinach 15.00 - 16.00 przeprowadzona zostanie dyskusja publiczna nad zaproponowanymi rozwiązaniami.

Ewentualne uwagi kierować można na piśmie do Wójta Gminy Bolesławiec w terminie do dnia  6 sierpnia 2018 roku.

Paweł Stadnicki