Wobec utrzymującego się od dłuższego czasu niekorzystnego bilansu wodnego na gruntach rolnych, Wójt Gminy Bolesławiec zwraca się do Rolników z terenu naszej gminy, o zgłaszanie szkód spowodowanych suszą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2018 r. Wniosek wraz z obowiązkowym załącznikiem dostępny poniżej.

Jednocześnie informuję, że Urząd Gminy Bolesławiec wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o powołanie Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Bolesławiec.

Pierwsze terenowe prace Gminnej Komisji odbędą się niezwłocznie po jej powołaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego. O terminie rozpoczęcia prac wnioskodawcy zostaną poinformowani.

Informuję także, że szacowanie szkód u rolników odbywa się wyłącznie w oparciu o lustrację w terenie – nie będą brane pod uwagę wnioski o oszacowanie strat z plonów już zebranych z pól i przeoranych pól oraz upraw nieprzekraczających łącznej powierzchni 0,1 ha jednolitej uprawy.

Uwaga! rosimy o dołożenie należytej staranności w wypełnianiu wniosku i obowiązkowych załączników, gdyż wraz z protokołami sporządzanymi przez Komisję zostaną przekazane Wojewodzie Dolnośląskiemu.

Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest kopia wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2018 – składana w ARiMR.

Rolnik posiadający uprawy, które zostały uszkodzone poza terenem naszej gminy jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o oszacowanie szkód do każdej z gmin, na terenie której poniósł szkody.

Szacowanie szkód u rolników odbywa się wyłącznie w oparciu o lustrację w terenie – nie mogą być uznawane inne dowody, np. zeznania świadków tzn. nie będą brane pod uwagę wnioski o oszacowanie strat z plonów już zebranych z pól i przeoranych pól.

Wypełnione wnioski wraz z obowiązkowymi załącznikami i kopią wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych należy składać w Urzędzie Gminy Bolesławiec w pok. nr 7 do dnia 9 lipca 2018 r.

Wniosek rolnika: PDFWniosek_rolnika_dotyczacy_oszacowania_szkod_w_gosp__rol_2018.pdf (293,22KB)

Obowiązkowy załącznik - oświadczenie dla rolników nie posiadających dokumentacji: PDFOswiadczenie_nr_1_dla_rolnikow_nie_posiadajacych_dokumentacji.pdf (458,24KB)

Obowiązkowy załącznik - oświadczenie dla rolników posiadających dokumentację: PDFOswiadczenie_nr_2_dla_rolnikow_posiadajacych_pelna_dokumentacje.pdf (389,37KB)

Uwaga! Oprócz wniosku i załącznika obowiązkowo należy dołączyć także kopię wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych!

Jarosław Babiasz