Jesteśmy z przeszłości. Wszyscy. Świadomość własnych korzeni jest dla każdego człowieka jednym z najważniejszych aspektów swojego jestestwa. Wyjątkową  lekcję poczucia tożsamości i kultywowania tradycji regionu - na szóstkę z plusem - odrobili uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ocicach, którzy już po raz trzeci wzięli udział w projekcie teatralnym, realizowanym we współpracy z MDK w Bolesławcu.

Pod okiem znamienitej reżyser, Pani Anety Ćwieluch – autorki programu ,,Teatr i Ja”, przygotowali i wystawili na deskach Teatru Starego w Bolesławcu spektakl pt. "Pamięć Rzeczy”. Premiera odbyła się 12 kwietnia. Scenariusz przedstawienia tworzyli sami uczniowie wraz ze swoimi rodzinami, spisując i opracowując relacje ludzi, którzy w latach powojennych osiedlali się na terenie Ocic po przyjeździe z obszarów byłej Jugosławii. Całość przygotowana była w formie kalejdoskopu scen, które ukazywały, jak wyglądała ówczesna rzeczywistość widziana oczami dziecka. Ogromnym przeżyciem dla młodych aktorów było mówienie ze sceny tekstami swoich mam, babć czy pradziadków… Nie mniej poruszeni byli sami widzowie, którzy w dużej mierze, przyjeżdżając tu lata temu, przeżyli na własnej skórze to, co rozgrywało się na teatralnych deskach. Minimalistyczna dekoracja, skromne stroje i oszczędność ruchu scenicznego stanowiły doskonałe tło dla żywego słowa…

A z nim uczniowie ZSP w Ocicach poradzili sobie po mistrzowsku. Emocjonalnie, choć w wyważony sposób, malowali przed widzami obrazy powojennej Polski na ziemiach odzyskanych. Niepewność jutra, obawy przed nieznanym miejscem, niełatwe funkcjonowanie w mieszających się kulturach, a jednocześnie  potwierdzenie, iż emocje i potrzeby dziecka , bez względu na język i szerokość geograficzną, są wszędzie takie same…

Edukacja teatralna to wciąż jeszcze zbyt mało zagospodarowany  obszar wychowania młodego człowieka. A szkoda, bo korzyści z niej są ogromne. Kształtuje wrażliwość, pobudza ciekawość, formuje osobowość,  inspiruje do poszukiwania własnej drogi. Widząc, jaką frajdę  przygoda z teatrem sprawia uczniom z Ocic, można śmiało stwierdzić, iż nie powiedzieli jeszcze ze sceny ostatniego słowa.

Edyta Sienkiewicz