Komitet Organizacyjny wsi Bolesławice tradycyjnie już pragnie podziękować wszystkim sponsorom, którzy wsparli tegoroczną Bałkańską Festę, a byli to A.M Winogradów, J.W. Oszczęda, L.M Seneszyn, J. Cołokidzi, D. Nizioł, K. Praczyk, M. Rudziński, R. Sikora, J. Kotula, J.A. Deberny, J. Kaczyński, M. Urbański, R. Wilk, T. Matejczek, M.Kądziela, M.Gajewski, S. Płotnicki, Osadkowski-Cebulski, K-H Agrotech, Salon Fryzjerski, Elektros, Atlas Copco, Zenter, CER+FAR, Marpol oraz Ogrody Jagielski.

Jednocześnie szczególne podziękowania kieruję do mieszkańców Bolesławic oraz innych osób, które zaangażowały się w przygotowania do imprezy, na których pomoc mogliśmy liczyć podczas samej Festy, a także po niej. Dziękuję Wam za coroczne zaangażowanie i wsparcie.

Dziękuję wszystkim, którzy tego dnia zdecydowali się przyjechać do Bolesławic i bawić się wspólnie z nami.

Andrzej Kosior