Wójt Gminy Bolesławiec serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski  i Jeleniogórski (NUTS 3) - „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

Przedłożony projekt strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, Lubański, Lwówecki, Świdnicki, Wałbrzyski, Ząbkowicki, Złotoryjski, Zgorzelecki.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 15.06 do dnia 13.07.2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem http://www.survey.ue.wroc.pl/index.php?r=survey/index&sid=718178&lang=pl

Wypełnione w wersji elektronicznej i wydrukowane formularze można również dostarczyć w formie drukowanej na adres: Urząd Gminy Bolesławiec ul. Teatralna 1 A, 59-700 Bolesławiec, z dopiskiem: „konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Sudety 2030”.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest: Elżbieta Chojnacka – tel.75 732 32 21-23 wew. 125: e-mail:

UG

Załączniki:

Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym: [DOCXogłoszenie_spotkanie konsultacyjne Sudety 2030.docx (17,89KB)]

Terminy konsultacji Strategii Sudety w powiatach: [DOCXTerminy konsultacji Strategii Sudety w powiatach.docx (15,23KB)]

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii SUDETY 2030: [PDF3) Formularz zgloszenia uwag do projektu programu.pdf (9,99KB)]

Projekt Strategii Sudety 2030_04.06.18: [PDFProjekt Strategii Rozwoju Sudety 2030.pdf (4,90MB)]

Czym jest Strategia Sudety 2030: [DOCczym jest Strategia Sudety 2030 (1).doc (28,50KB)]