Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski wydał Zarządzenie Nr 345/18 w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Dobra.

Wybory odbędą się w dniu 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek), o godz. 18.00 (drugi termin godz. 18.15) w Domu Ludowym w Dobrej.

Dla ważności wyborów organów sołectwa w pierwszym terminie wymagana jest obecność na zebraniu co najmniej 1/5 ogółu mieszkańców uprawnionych do głosowania. Wybory w drugim terminie przeprowadza się bez względu na liczbę mieszkańców uczestniczących w zebraniu.

Przewodniczącym zebrania będzie Iwona Przybylska – Sekretarz Gminy.

Wójt serdecznie zaprasza do udziału w przeprowadzanych wyborach.

Marzena Komarnicka

Załączniki: ogłoszenie PDFOGŁOSZENIE - WYBÓR SOŁTYSA.pdf (456,32KB) oraz Zarządzenie Wójta PDFZarządzenie Wójta Nr 345-18 - wybór Sołtysa w sołectwie Dobra.pdf (466,64KB)