Ponad 62 km nowej trasy rowerowej, ponad 6 milionów zł i prawie półtora roku wytężonych prac budowlanych – tak w największym skrócie można streścić rozpoczynającą się we wrześniu na terenie naszej gminy oraz gmin partnerskich jedną z większych inwestycji w infrastrukturę rowerową w naszym regionie. To także temat dzisiejszej konferencji prasowej, która odbyła się dzisiaj w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec.

Ale od początku.

Łużyce – Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza” to nazwa wspólnego projektu trasy rowerowej wiodącej od dworca kolejowego w Bolesławcu przez wsie naszej gminy (Rakowice, Otok, Kraszowice, Nowe Jaroszowice, Stare Jaroszowice, Żeliszów) dalej Gminę Warta Bolesławiecka (Raciborowice Górne, Raciborowice Dolne, Iwiny, Wartę Bolesławiecką), ponownie przez Gminę Bolesławiec (Łaziska, Kruszyn do ronda i od ronda przez osiedle do Kraśnika Dolnego, Dąbrowy Bolesławieckiej i Krępnicy) oraz Gminę Osiecznica do zamku w Kliczkowie.

30 maja, podczas konferencji prasowej, w której uczestniczyli Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski, Prezydent Miasta Bolesławiec – Piotr Roman, Wójt Gminy Warta Bolesławiecka – Mirosław Haniszewski i Sekretarz Gminy Osiecznica – Małgorzata Słonecka, przedstawiono szczegółową trasę, gdzie przebiegać będą nowe ścieżki rowerowe.

Projekt będzie realizowany przez Gminę Bolesławiec, występującą w nim jako partner wiodący, przy współpracy z Gminami Warta Bolesławiecka, Osiecznica, miastem Bolesławiec oraz partnerem transgranicznym – miastem Bernsdorf.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 428 492,58 zł, z czego decyzją z minionego tygodnia Komitet Monitorujący Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 przyznał dofinansowanie w wysokości 85% wartości projektu tj. 5 464 216,47 zł. Wartość projektu po stronie naszej gminy wynosi 3 137 105,02 zł, w tym dofinansowanie - 2 666 538,71 zł, a wkład własny -  470 566,31 zł.

Co kryje się pod tymi liczbami?

Oznaczona i uposażona w punkty postojowe trasa rowerowa długości ponad 62 km, w tym ponad 12 km bezpiecznej, wydzielonej od dróg ścieżki rowerowej (6,955 km do wybudowania i ponad 5 km istniejącej). Część tej trasy – część budowlana zostanie poprowadzona po dawnej nieczynnej linii kolejowej Bolesławiec Grodziec. Ponadto na trasie zostaną wybudowane punkty postojowe wyposażone w ławostoły, kosze na śmieci i stojaki na rowery, dwujęzyczne tablice turystyczne z informacjami o walorach okolic.

Wybudowana, zorganizowana i zmodernizowana infrastruktura po obu stronach pogranicza zostanie ze sobą powiązana poprzez wyznaczony przebieg szlaku „Łużyce-Bory” oraz aktualny przebieg szlaku rowerowego „Żabia ścieżka” po niemieckiej stronie. Według założeń szlak po stronie polskiej będzie bowiem docierał bezpośrednio do dworca kolejowego w Bolesławcu z którego będzie można udać się w podróż na stronę niemiecką wysiadając na stacji zlokalizowanej tuż przy „Żabiej ścieżce”, którą poruszając się w dalszym przebiegu trafi się do modernizowanego po niemieckiej stronie parku w Bernsdorf.

Ponadto w ramach popularyzacji wiedzy o dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym obszaru realizacji projektu zostanie utworzona 2-języczna aplikacja mobilna i strony internetowe. Oprócz elementów z zakresu udostępnienia informacji cyfrowej Partnerzy przewidzieli również wykonanie dwujęzycznych papierowych map turystycznych, które będą zawierały opisy szlaków oraz parku w Bernsdorf.

Zaplanowano także organizację wydarzeń promocyjno-społecznych na rozpoczęcie realizacji projektu i pod koniec okresu jego trwania, jak również spotkań roboczych:

  • Konferencję inauguracyjną w Gminie Bolesławiec;
  • Wydarzenie inauguracyjne w Mieście Bernsdorf;
  • Piknik rycerski w Gminie Osiecznica;
  • Piknik rowerowy w Gminie Bolesławiec;
  • Piknik rodzinny w Gminie Warta Bolesławiecka;
  • Dzień parków i ogrodów w Mieście Bernsdorf;
  • Spotkanie robocze w Gminie Bolesławiec;
  • Spotkanie robocze w Mieście Bernsdorf.

Cel jeden – popularyzacja i promocja walorów kulturowych i przyrodniczych po obu stronach pogranicza oraz rozwój turystyki aktywnej.

Używając żargonu sportowego pierwsze „eliminacje”, tj. kwalifikacja wniosku o dofinansowanie i wieloletnie prace projektowe już za nami. Jeśli proces inwestycyjny przebiegnie pomyślnie, czego Państwu i sobie życzymy, to nową trasą pojedziemy już z końcem przyszłego roku.

Jarosław Babiasz

Do pobrania: prezentacja - PDFPrezentacja Łużyce Bory.pdf (3,39MB)