Publikujemy Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa ronda w miejscowości Kruszyn w ciągu drogi krajowej Nr 94 w celu włączenia drogi wojewódzkiej Nr 297 według nowego przebiegu w ramach zadania: "Połączenie miast Dolnego Śląska - budowa południowo-wschodniego obejścia Bolesławca".