Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 33

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Zjawisko/stopień zagrożenia  Upał/1

Obszar województwo dolnośląskie - subregion legnicki

Ważność (cz. urz.) od godz. 14:00 dnia 29.05.2018 do godz. 20:00 dnia 31.05.2018

Przebieg: prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 28°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 18°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) - 80%

Uwagi

Obowiązują: Do godz.20:00 dnia 31.05.2018 OSTRZEŻENIE nr 32 na UPAŁ/1 wydane o godz.13:00 dnia 28.05.2018.