Nasza szkoła, jak co roku, włączyła się do  społecznej  akcji  „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, której celem jest zbieranie funduszy na renowację polskich nekropolii pozostawionych za wschodnią granicą na tzw. Kresach Wschodnich. Patronuje jej Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu oraz Dolnośląski Kurator Oświaty,  a patronem medialnym jest Telewizja Wrocław.

Dla naszych uczniów to wielka lekcja patriotyzmu, ale przede wszystkim okazja do poznania historii swoich przodków, którzy 70 lat temu przybyli z Kresów na Zachód do nieznanych wsi i miasteczek. Do dziś w Żeliszowie żyje wiele rodzin z kresowym rodowodem, którzy przyjechali na ziemie zachodnie m.in. z Maksymówki. Choć przez te lata zdążyli się zadomowić, to nigdy nie zapomnieli o swojej małej ojczyźnie. Za wschodnią granicą pozostały ich domy, świątynie, a przede wszystkim mogiły najbliższych - dziś opuszczone  i zdewastowane. Dlatego nasi uczniowie, „wierni swoim korzeniom”, corocznie dokładają swoją cegiełkę, która pozwala wyjechać wolontariuszom i odsłaniać, a czasem wyrywać z zarośli groby ich przodków.

18 maja uczniowie klasy V i VII wraz z pocztem sztandarowym i opiekunami  udali się na  uroczysty finał akcji, który odbył się na wrocławskim rynku. Na uroczystości pojawiły się delegacje szkół i powiatów z terenu Dolnego Śląska, jak również zaproszeni goście ze Wschodu. Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu pocztów sztandarowych prowadzonych przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lądowych z Wrocławia, która grała znane melodie patriotyczne. Nasz poczet w składzie Kamila Czajka, Klaudia Marut i Patryk Walicki wraz  z wieloma przedstawicielami dolnośląskich szkół przemaszerował wokół rynku. Po defiladzie nastąpiło uroczyste odśpiewanie „Roty”. Na wielu wywarło to ogromne wrażenie, można było zauważyć łzy kręcące się w oczach, szczególnie starszych uczestników uroczystości. W takich momentach człowiek zdaje sobie sprawę, co znaczy żyć w wolnej Polsce. Wielu naszych przodków nie miało takiej szansy. Następnym punktem uroczystości było przedstawienie osób zaangażowanych w organizację tegorocznej akcji oraz głównych celów  i wykonanych już działań na kresowych nekropoliach. Gościem honorowym uroczystości był kardynał Henryk Gulbinowicz, który wyraził swoją wdzięczność tym, którzy pamiętają  o naszych przodkach pochowanych poza granicami Rzeczypospolitej. Zwieńczeniem uroczystości był patriotyczny koncert zespołów pieśni i tańca z Kresów Wschodnich, będący wyrazem podziękowania dla wszystkich uczniów i nauczycieli dolnośląskich szkół, aktywnie uczestniczących w tym niezwykłym przedsięwzięciu.

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie niejednokrotnie jeszcze wezmą  udział w tej akcji, a może wyjadą jako wolontariusze i podejmą się ciężkiej pracy przy porządkowaniu i renowacji grobów.

Agnieszka Kamińska